Instruccions de treball: instruccions_lego

Pàgina per descarregar els programes:   SOFTWARE DE PROGRMACIÓN EV3 (PC/MAC)

Introducció
Annexos

Sessions de treball:

Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
Sessió 4
Sessió 5
Sessió 6
Sessió 7
Sessió 8
Sessió 9
Sessió 10
Sessions optatives